Українознавство

Відстань, що відділяє проголошення незалежності України від її справжнього здобуття, вимірюється не стільки часом, як змінами у політиці, економіці, а головне — у свідомості людей. Духовний потенціал українського народу — це найбагатший скарб, яким володіє наша держава. Ніякі серйозні зрушення в матеріальній сфері неможливі без глибокого усвідомлення цієї істини. Відродження української держави — це насамперед створення умов для вільного вияву духовних можливостей народу в цілому і кожного індивідууму зокрема. Духовна культура не підвладна часові, хоч і вона, так би мовити, не стоїть на місці. Українська культура, як і імена багатьох її творців, знана в усьому світі. Проте, скажімо, оригінального українського філософа Порфирія Юркевича мало хто знає і в самій Україні, хоч він був учителем Володимира Соловйова. В цьому одна з особливостей української культури. Будучи унікальною, як і інші культури, та високорозвиненою, вона тривалий час мала ховатися в затінку інших культур. Їй випала нелегка історична доля — вижити за будь-яких умов. І вона вижила, довівши цінність своїх надбань для культурного досвіду всього людства. Українознавство — це один із шляхів повернення народу його істинної культури у повному обсязі. Коли сьогодні йдеться про розширення сфери функціонування української мови, то за цим обов’язково має стояти і знання культури. Адже жодну мову не можна вивчити, не проникнувши у психологію народу — її носія, його матеріальну і духовну культуру. За кожним словом — величезний культурно-історичний досвід нації. Впродовж багатьох століть український народ намагалися позбавити історичної пам’яті. Внаслідок цього українська культура неоднаковою мірою збереглася в селах і в містах. Курс українознавства і є спробою допомогти громадянину України усвідомити, хто ми є, ким були і ким маємо стати. Українознавство не вивчає усієї багатогранності української культури. Поняття культура значно ширше — це і продукти матеріальної та духовної життєдіяльності людини, і її ставлення до природи, до інших людей та до самої себе. Формами її вияву є наука, мистецтво, мораль, релігія, структура державного управління тощо. Предмет українознавства — це насамперед народна культура, етногенез і поняття про українську ментальність, тобто розуміння джерел, історичних форм і генезису сучасної української культури. Відповідно до цього на цьому сайті знайдете систему наукових і громадсько-побутових знань про основи етнічної історії українського народу, його матеріальної і духовної культури. Одна частина містить відомості про розвиток української народності й нації, етнографічне районування України, етнічний склад населення сучасної Української держави, нарис про національну символіку. В іншій частині – розповідається про основні галузі господарства і заняття українців, домашні промисли і ремесла, традиційні транспортні засоби, будівельні споруди, народний одяг, національну кухню. Далі подаються відомості про громадське життя і побут українців, сімейно-родинні стосунки, народні знання і світоглядні уявлення, свята й урочистості, усну народну творчість. Власне, ці питання в основному охоплюють зміст українознавства. Крім того, подані окремі статті з досвіду вивчення цього предмета. Основним завданням курсу українознавства є введення читача в ту неосяжну сферу української народної культури, кожна з галузей якої може стати самостійною навчальною дисципліною. Отже, курс накреслює лише орієнтири, за якими читач зможе надалі самостійно продовжувати поповнювати і розширювати свої знання, свідомо брати участь у розбудові сучасної української культури. Під час вивчення курсу українознавства може використовуватися найрізноманітніша методика: бесіди і лекції, диспути і обговорення рефератів, підготовлених слухачами, — посібник містить для цього достатньо матеріалу і список допоміжної літератури. При цьому важливо використовувати краєзнавчий матеріал, що має стати відправною точкою для розуміння і розширення знань про всю народну культуру України. Для кого призначений цей ресурс? У найширшому розумінні — всім, хто захоче з ним ознайомитися. Адже культура не може бути насаджена насильно. Культура і насильство — слова-антоніми в певному їх розумінні. Тому при вивченні українознавства в школах, вузах, училищах та інших навчальних закладах викладач має бути дуже делікатним, оскільки ця навчальна дисципліна зачіпає одне з найтонших і найуразливіших людських почуттів — почуття національної гідності. Ще одне слід мати на увазі, починаючи викладання українознавства,— бажано уникнути шаблоновості або, навпаки, перетворення його в данину моді. В тому й іншому випадках досягти поставленої мети буде важко. Словом, українознавство відкриває перед викладачем велике поле для прикладання своїх творчих зусиль. Отже, ресурс про українознавство розрахований насамперед на вчителів, викладачів педінститутів та інших вузів, технічних і військових училищ. Він також стане в пригоді старшокласникам та їх батькам.

Comments are closed.