Що вивчає етнографія?

Багато подібного подибуємо у весільній обрядовості народів, які не пов’язані генетично, але об’єднані давніми-взаєминами (українці і східнороманські народи, угорці, греки). Яскравий приклад дає порівняння весільного ритуалу українців і молдаван.
У сучасній весільній обрядовості народів, які живуть в Україні, виняткове місце посідають народна музика, співи й танці. Так, серед болгарського населення поширені давні музичні інструменти — гайда, навели, тамбурина, кеменче; використовуються масові танці — хоро, ручениця. Угорське весілля не можна уявити без чардаша, молдавське — без жока, молдавеняски або сирби, грецьке — без яремава і бугданку.
Багато своєрідного у трудових та календарних святах — молдавському мерцишорі, татарському сабантуї, болгарському селівріє та ін. Серед гагаузького населення останнім часом відроджено національне свято хедерлез, на якому змагаються музичні колективи,   борці,   вершники.   Причому   в   святкуванні беруть участь також болгари, греки, албанці.

Чимало специфічних особливостей культури, зокрема у минулому, визначалося конфесійними чинниками (різні види християнської релігії, іудаїзм, іслам). Так, серед євреїв, які займалися переважно ремісництвом і торгівлею, існували патрімоніальний шлюб, залишки левірату. Зберігалися деякі особливості оформлення інтер’єра житла, одягу та способів його носіння (наприклад, обов’язкове покриття голови на вулиці та у приміщенні). Досить суворими були заборони щодо їжі, яка поділялася на дозволену (кошерну) і недозволену (трефну). В ортодоксальному єврейському середовищі не вживали свинину, не дозволялося одночасне споживання м’ясних і молочних страв. Досить різноманітними були ритуальні страви: суботні плетені булки (хали), прісні пасхальні коржі (маца), трикутні пиріжки з маком (гоменташн) та ін. Існували певні відмінності, зумовлені також конфесійними чинниками, серед старообрядського населення. Зокрема, у традиційному весіллі молокан Приазов’я заборонялися театралізовані сцени, ігрові дії, розваги.

Складні міжетнічні процеси відбилися у великій кількості етнонімів, про які вже йшлося. Разом з тим у кожного народу складалися певні уявлення щодо інших, тобто етнічні стереотипи. Деякі з них сформувалися історично і мали об’єктивну основу. Так, стереотипи щодо грецького, вірменського або єврейського населення нерідко пов’язувалися з торгівлею, оскільки багато представників цих народів було зайнято у цій сфері діяльності. Однак були й стереотипи, викликані певною упередженістю, особливо тоді, коли соціальні проблеми переносилися на національний ґрунт. У цих випадках на ті чи інші народи огульно поширювалися узагальнюючі негативні штампи, пережитки чого зустрічаються, на жаль, і сьогодні.

Сучасні етнічні процеси в Україні супроводжуються етнічною консолідацією громадян країни, .піднесенням їхньої національної свідомості, зростанням соціальної мобільності населення, формуванням спільних рис його культури та побуту на базі кращих національних традицій і сучасних досягнень людства. Слід підкреслити подальше зближення етнічних груп, поступове звуження дії територіальних діалектів, поширення української літературної мови в усно-розмовній практиці. Визнанням непересічної, суспільної цінності всіх національних мов і культур в Україні було прийняття 28 жовтня  1989 р. Закону про мови.

Українською мовою у республіці вільно володіють понад 40 млн. чоловік, або 78 % жителів республіки (це майже на півтора мільйона більше, ніж десять років тому). Чисельність українців у республіці, що вважають її рідною мовою, становить 32,8 млн. чоловік. Достатньо високим є відсоток осіб, які назвали рідною українську мову, і серед інших народів. Цією мовою нині розмовляють десятки тисяч росіян, більшість поляків, значна частина чехів, словаків, молдаван та румунів, що живуть в Україні. Крім того, понад 6,8 млн. чоловік визначають українську мову, якою вони вільно володіють, як другу після рідної. І все ж насильницьке зросійщення часів царату та сталінщини ще довго даватиметься взнаки.

This entry was posted in and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.