Що вивчає етнографія?

Оздоровленню української національної культури та мовних стосунків сприятиме здійснення цілої системи заходів у рамках Закону про мови. Ці життєдайні процеси одержали вагоме правове підсилення — Декларацію про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності України.

В етнічно мішаних районах (Закарпаття, Донбас, Ізмаїльщина) поширені явища багатомовності. Ступінь їх розвитку визначається територіальним розміщенням етнічних груп, тривалістю етнокультурних взаємин тощо. Ці обставини також враховуються у Законі про мови та в реалізації його положень.

Останнім часом помітні зрушення у справі забезпечення розвитку культури інших народів країни. Відкрито сотні факультативів по вивченню болгарської, грецької, єврейської, польської, кримсько-татарської та інших мов, вийшли друком словники (кримсько-татарсько-російський, болгарсько-український, чесько-український), в областях з етнічно мішаним населенням (Одеській, Донецькій, Чернівецькій, Закарпатській) ведуться радіопередачі, започатковано ряд періодичних видань національними мовами.

У Києві створене Республіканське польське культурно-просвітницьке товариство з п’ятьма обласними відділеннями. Працює також Республіканське товариство єврейської культури з філіями в Одесі та Чернівцях. Товариство грецької культури діє в Маріуполі, грецький клуб — в Одесі. Створено Закарпатське товариство угорської культури, Республіканський центр тюркськомовних народів, Товариство молдавсько-румунської культури (Чернівці), російської культури «Русь» — у Києві, Українське республіканське товариство політичної і культурної освіти «Відродженні:» для німецького населення, Товариство культури для вірменського, караїмського і кримчанського населення (Сімферополь), румунське імені Георге Кошбука на Закарпатті. Всього в Україні налічується понад 100 державних і місцевих культурних товариств серед різних національних груп.

У країні нині діє 10 національних театрів-студій і понад 2 тис. самодіяльних колективів з національних груп населення. Серед фольклорно-етнографічних ансамблів найбільш відомі угорський — із села Береги Закарпатської обл., грецький «Сартанські самоцвіти» — із Маріуполя, румунський — із Сторожинецького району Чернівецької обл., циганський «Терне Рома» з Миколаєва, польський — із Білогірського району Криму. Українським фондом культури втілюється в життя широка програма «Збереження і розвиток культур народів, які живуть на території України».
У часи розбудови України створюються умови для всебічного розвитку численних етнічних груп, усього народу України. Запорукою тому є Декларація про державний суверенітет, яка, зокрема, проголошує: Україна забезпечує рівність перед законом усіх громадян країни незалежно від їх походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності.

В. І. Наулко

This entry was posted in and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.